Artikel in de Kogge

29-10-2015

In het regionale dagblad de Kogge nummer 44 staat er een artikel over de Koggepurkies! De redactie is in oktober bij de Koggepurkies langs geweest en heeft naar aanleiding daarvan een leuk artikel geschreven over ons groene kinderdagverblijf. Het artikel gaat over de nieuwe ontwikkelingen in het dagverblijf, de dieren en de activiteiten van de purkies.

Heeft u het krantenbericht ook gelezen? 

Krantenbericht Kogge Krantenbericht Kogge